Eşitlik

Eşitlik
Muhammed ÖZEN
12 Ocak 2017

Eşitlik; insanların adaletin olmazsa olmaz unsuru olarak gördükleri, pek çok ülkenin de bu inanca dayanılarak anayasalarında yer verdikleri bir konudur. Adalet, sadece devlet eliyle ayakta tutulup yürütülmez. O, hayatın her alanında insanın riayet etmesi gereken bir husustur. Çocuklar arasında adalet, öğrenciler arasında adalet gibi… eşitliğe dayanarak karşımıza çıkabilir. Adalet, siyasetin dışına çıktığı gibi; onun bir unsuru veya görünüş biçimi olan eşitlik de siyasetin dışına çıkmaktadır.

Mutlak eşitlik anlayışı safsatadan ibarettir, hiçbir makul temeli yoktur. Mutlak eşitlik 5, 3’ten büyüktür (5>3) ifadesini reddedip 3 ile 5’i eşit (3=5) kabul etmektir. 3 ve 5 sayı olmaları yönünden aynı cins olsalar da değer olarak aynı değildir. Bilenle bilmeyen, hocayla talebe, deha ile ahmak, ahlak ile fuhuş bir olur mu? Mutlak eşitlik anlayışı, karınca ile fili yük çekmede, ağırlık ve hacimde yarıştırmaktır.

Eşitlik ancak eşit olanların eşitliğidir. Adalet olan eşitlik, eşit şartlarda olanlara eşit muamele etmektir. Siyasal eşitlik ise, kanunlar önünde eşitlik olarak tanımlanmaktadır. Bir hoca aynı cevabı veren talebelerine farklı notlar veriyorsa; bir idareci idaresi altındakilere hak etmedikleri şekilde birine müsamahalı, ötekine şedit davranıyorsa bu durumda adaletsizlik olur.

Eşitlik, siyaset sahasının dışına taşsa da asıl önemini siyasette göstermektedir. Bu alanda örnek verilecek her eşitlik, yasalar önünde eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Devlet, eğitimde, ekonomide ve sair alanda vatandaşlarına fırsat eşitliği sunmalıdır. Bu fırsat sunulduktan sonra vatandaş bunu değerlendiremiyorsa ne âlâ… Ancak fırsatları eşit sunmadığı takdirde bir kısım insana zulmediyor demektir. Kamu yararının gerekli kılması hariç olmak üzere, bir devlet veya kamu idaresi, bir taciri vergiden muaf tutuyorsa veya bir şirkete desteklemede bulunup diğerlerini mahrum bırakıyorsa, burada eşitliğin ihlali vardır. Bu konuda verilebilecek örnekler çoğaltılabilir.

Eşitliğin olmadığı yerde tarafgirlik ve adam kayırmacılık vardır. Eşitsizlik zulümdür ve huzursuzluğa yol açar.