Şehadetin Faydalı Neticeleri

Şehadetin Faydalı Neticeleri
İsmail SEYMENOĞLU
09 Şubat 2018

Allah Yolunda Şehid Olanlar;

 

Kalpleri huzur içinde olur.

“Onlar inanan ve Allah’ı zikretmekle kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. İyi bilinki ancak kalpler Allah’ı zikretmekle huzura kavuşur.” (Rad Suresi; 13/28)

Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanırlar.

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır." (Meryem Suresi; 19/96) 

Yüce varlıklar nezdinde anılırlar.

Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teâlâ meleklerine: 
- Kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız, buyurur Melekler: 
- Evet, derler Allah Teâlâ: 
- Kulumun gönül meyvesini (ciğerparesini) mi kopardınız buyurur, Melekler: 
- Evet derler, Allah Teâlâ: 
- Peki, kulum ne dedi? Buyurur, Melekler: 
- Sana hamdetti ve ‘innâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn’ diye istircâda bulundu derler, bunun üzerine Allah Teâlâ: 
- O halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da “hamd evi” koyun! buyurur” (Tirmizi, Cenaiz 36) 

Şehidler hayat kazanırlar.

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilakis onlar hayattadır ve Rab’lerinin yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.

 Onlar, Allah’ın lûtfundan ihsân ettiği nimetlerle sevinirler. Arkalarından gelecek olup da henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerinin hiçbir korku duymayacağı ve üzülmeyeceği müjdesini alıp mesrûr olurlar.

Allah’tan gelen nimetler ve lûtuflar sebebiyle, bir de Allah’ın mü’minlerin ecrini zâyi etmediği(ni gördükleri) için büyük bir sevinç duyarlar.” (Ali İmran Suresi; 3/169-170-171)

Allah; Dünyada ve ahirette şehidlere karşı çıkanları mutlaka cezalandıracaktır.

Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış;  başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. (İbrahim Suresi; 14/42-43)

Şefaat yetkisi verilir.

Günahları affedilir.

Acı hissetmezler.

Makamları yükseltilir.

Birçok nimetlere kavuşurlar.